Od ledna 2019 otevíráme novou psychoterapeutickou skupinu!

Co je to skupinová psychoterapie?

Skupinová terapie pomáhá vytvářet jedinečný prostor, ve kterém je možné společně objevovat, kdo jsme a jak fungujeme ve vztazích s druhými lidmi. Porozumět svým emocím, potřebám a vzorcům svého chování. Učit se mluvit o věcech, které prožíváme. Vzájemně si naslouchat a podpořit se na společné cestě k vlastnímu růstu.

Cílem skupinové psychoterapie je umožnit individuální změnu za podpory dalších účastníků ve skupině.Často bývá daleko intenzivnější než terapie individuální.

Skupinová psychoterapie  - jak to probíhá?

Během pravidelného setkávání (1x za 14 dnů/120 minut) se ve skupině, po určitém počátečním období, vytvoří bezpečné a stabilní prostředí, v jehož rámci si jejíčlenové mohou otevřeně sdělovat své problémy, reagovat na chování a názoryostatních členů.

Skupinová terapie poskytuje příležitost více a hlouběji si uvědomovat své prožívání, svéfungování ve světě a v kontaktu s druhými a zároveň poznat i ostatní, poskytujemožnost dávat zpětnou vazbu ostatním a zároveň získávat postřehy a podporu kevlastním prožívaným problémům. Každý účastník si sám spontánně volí, do jakémíry chce být aktivní, jakým tempem se chce angažovat.

Skupina je uzavřená - nemohou do ní po zahájení už vstupovat noví členové. Vstupní individuální pohovor (viz níže) je samozřejmě nezávazný. První skupinové setkání je také tzv. zkušební. Skupinu povedou dvě terapeutky.

Pro koho je skupinová terapie vhodná:

•   Pokud máte obtíže v osobních vztazích, tj. s partnery, dětmi, rodiči, v práci apod.

•   Pokud zažíváte úzkosti, napětí, nervozitu, trému, nespavost apod.

•   Pokud se opakovaně dostáváte do podobných situací, se kterými nejste spokojeni.

•   Pokud se nacházíte v obtížné životní situaci.

•   Pokud si potřebujete zvýšit sebevědomí, či vás zúzkostňuje kontakt s druhými lidmi.

•   Pokud hledáte ve svém životě smysluplnost a cítíte ve svém životě prázdnotu.

•   Pokud chcete lépe porozumět sami sobě a druhým.

Pro koho není skupina vhodná:

Klienty s vážnějším psychickým onemocněním jako jsou různé formy schizofrenie, bipolární afektivní porucha, demence, těžká deprese.

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

Následně si můžeme domluvit vstupní individuální pohovor s jednou z psychoterapeutek. Hlavní náplní pohovoru je přiblížit, jak skupina probíhá,probrat některá pravidla a zásady ve fungování skupiny, která chrání její členy(např. diskrétnost informací) a odpovědět na Vaše případné další otázky.

Vaše účast v psychoterapeutické skupině ani žádné údaje o vás nebudou nikde
evidovány.

Skupinu povedou dvě terapeutky:

Mgr. Lucie Strachotová

Psychoterapii se věnuje ve své soukromé praxi od roku 2012. Její předchozí profesní zkušenost zahrnuje práci v oblasti klinické psychologie i psychologického poradenství. Má zkušenosti s vedením skupinové psychoterapie v Psychiatrické léčebně Opava a ve sdružení Práh. Absolvovala výcvik v Gestalt  psychoterapii v Institutu Dialog v roce 2014.

web: www.psychoterapeut-brno.info

mobil:  737 166 171, email: lstrachotova@seznam.cz

Mgr.Dora Lukášová Salaquardová

Psychoterapii se věnuje ve své soukromé praxi od roku 2013. Profesní zkušenost zahrnuje práci v oblasti klinické psychologie, psychologického poradenství i školnípsychologie. Zkušenosti s vedením skupin získala především v rámci vedení supervizních skupin ve firemním prostředí (od r. 2003) či vedením skupinpro Centrum pro sociální péči v Brně. Absolvovala v roce 2003 psychoterapeutický výcvik: Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta v Brně .

web: www.skola-vztahu.cz

mobil: 777 172 261, email: dora.lukasova@gmail.com

 

Základní informace:

Kdy: čtvrtek 17.15 hod. - 19.15 (1x za 14 dní) od 24. ledna 2019

Kde: v prostorách společnosti Mansio v.o.s., Tř. Kpt. Jaroše 19, 60200 Brno


Cena: 600 Kč /120 minut

Přihlášení je posléze závazné nacelý běh skupiny (od ledna 2019 do června 2019)

Velikost skupiny: max.12 osob a 2 terapeutky

Skupina poběží od 24. ledna do letních prázdnin uzavřenou formou (v průběhu nepřicházejí noví členové). Po letních prázdninách bude pokračovat.