Pocity prázdnoty

Mnoho lidí si stěžuje na pocity prázdnoty. Dnešní životní styl na nás působí větším množstvím  podnětů, než můžeme přirozeně vstřebat. Naše mysl a naše smysly jsou často zahlcené. A přesto můžeme zažívat vnitřní prázdnotu. Naše psychika, se hůře orientuje v tom, co je pro nás výživné a co je neužitečné a "toxické."  Člověk, který je přesycen množstvím podnětů z vnějšího světa, je vystaven riziku, že bude prožívat vnitřní neklid (protože podněty mobilizují energii) a přitom prázdnotu (vnitřní svět se pod tlakem vnějších podnětů smršťuje).  Může se stát, že se člověk ztrácí sám sobě, hůře si uvědomuje, co je pro něj důležité, smysluplné, tedy co z vnějšího svět přijmout a čeho si nevšímat, co vyplivnout.

Ač po staletí v západní kultuře byli lidé vedeni k tomu, že jejich chtění a přání jsou podružná a povrchní, cítit se a vědět, co je pro nás dobré, je základním kompasem lidské existence.