Co by Vás mohlo zajímat.

 

Jak vypadá první návštěva?

První setkání slouží ke vzájemnému seznámení, na základě kterého si zmapujeme vaše potřeby a očekávání. Budete mít prostor přiblížit problémy a těžkosti, kvůli kterým jste mě vyhledali. Pokusíme se je více prozkoumat a pojmenovat, co vlastně chcete změnit. Já vás seznámím s tím, jak psychoterapie probíhá a zodpovím Vaše otázky. Díky tomu si vytvoříme jasnější obraz o tom, zda by společná psychoterapeutická práce pro Vás byla užitečná.

 

Jaký je rozdíl mezi psychoterapií a psychologickým poradenstvím?

Rozdíl je neostrý, v mnoha případech se oba přístupy prolínají. Poradenstvím se rozumí spíše konzultace, diskuse nad možnostmi, jak byste se v situaci, která Vás tíží, mohli zachovat. Psychoterapie směřuje k hlubšímu vhledu do prožívání klienta, k porozumění problému se kterým příchází a způsobu, jak ho zkouší zvládat. Poradenství je tak spíše krátkodobé, orientované na přímé vyřešení problému, psychoterapie bývá dlouhodobější, zaměřená spíše na vnitřní svět klienta.

 

Jak je to s uchováváním informací o mé osobě?

Nejsem vázána smluvními vztahy s pojišťovnami, a proto nemusím o své práci s klienty vést dokumentaci. O klientech si vedu poznámky, které nejsou označené celým jménem klienta a jsou určené pouze mně. Zprávy z psychologického poradenství určené např. pro jiné zdravotní zařízení nebo do školy, vypracovávám pouze na základě přímé žádosti nebo souhlasu klienta.

 

"Na mém příběhu není nic zajímavého. Děje se mi to, co spoustě jiných lidí, jen to prostě nezvládám."

„Docela obyčejná” nešťastná zamilovanost, nevěra, špatný prospěch ve škole, šikana na pracovišti – to všechno mohou být příčiny dlouhotrvajících a někdy i vážných psychických potíží. Na jejich „obyčejnosti” přitom není vůbec nic zahanbujícího. Dobrý psychoterapeut si je vědom toho, že každý příběh je jiný, u každého jsou jiné spouštěče, jiný kontext, jiné zvládání, jiné vzlety a pády a hlavně jiný, jedinečně prožívající člověk.