Co je psychoterapie

Psychoterapie by Vám měla pomoci lépe pochopit problémy negativně ovlivňující kvalitu Vašeho života a naučit se s nimi konstruktivně vypořádávat. Obecně platí, že psychoterapie je vhodná tehdy, když úzkost, smutek, pocity prázdnoty nebo jiné nepříjemné a obtěžující prožitky trvají po dobu delší než několik týdnů. Všichni zažíváme nepříjemné pocity. To je zcela normální a patří to k bohatosti života. Kvalitativně jiná situace ovšem nastává, když Vás tyto pocity zahlcují, když Vás vedou ke špatným rozhodnutím či jinak dlouhodobě negativně ovlivňují kvalitu vašeho života. Některé problémy je možné pomocí psychoterapie vyřešit za několik sezení, jiné vyžadují dlouhodobé setkávání v řádu několika měsíců až let. Otázku délky terapie diskutuje terapeut s klientem průběžně a pokračování terapie je vždy společným rozhodnutím terapeuta a klienta.

Poskytuji poradenské konzultace a psychoterapii dospělým klientům, kteří prožívají:

  • deprese, pocity prázdnoty
  • úzkostné stavy: chronicky úzkostné ladění, akutní stavy úzkosti
  • zdravotní potíže, které se vlečou a lékaři nenacházejí jasnou příčinu
  • dlouhodobý stres a vyčerpání
  • narušení vztahů s blízkými, rozchod
  • nejasnosti v pocitu vlastní hodnoty
  • těžké vyrovnávání s vlastní životní historií, se zážitky z nedávné nebo i hluboké minulosti, které berou sílu a chuť k životu
  • zdravotní potíže, které omezují kvalitu života
 
Pracuji také jako poradce pro partnerské problémy.

 

Terapeutická skupina