Profesní zkušenosti

2012 - dosud   Soukromá psychoterapeutická a poradenská praxe

2012 - dosud   FSS MU, Katedra psychologie, výuka klinicko-psychologických disciplín, externí spolupráce

2016 - 2019    Centrum rané péče Brno, psycholog v rámci projektu "Mám bráchu ségru"

2013 - 2017    Ústav lékařské psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty MU, výuka mediků

2010 - 2012    Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity, asistent, výuka psychologických disciplín

2006 - 2008    Práh, sdružení pro pacienty s psychotickým onemocněním

2004 - 2010    Mateřská dovolená

2003 - 2004    Poliklinika Otakara Teyschla, Brno, ambulance klinické psychologie

2003 - 2004    Dětské krizové centrum, Hapalova 4, Brno

2002              Psychiatrická léčebna Opava, lůžkové oddělení a ambulance

 

Vzdělání

1996 - 2002    Studium jednooborové psychologie na FF MU v Brně, státní závěrečné zkoušky z klinické psychologie

2010 - 2014    Komplexní psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii a poradenství v Institutu Dialog. Program je akreditovaný Českou lékařskou společností JEP.

2019               Ceritifkát Gestalt psychoterapeut

 

Další kurzy a výcviky

2002 - 2003   Absolvování odborného vzdělávání v Rorschachově metodě,  Ústav psychologického poradenství a diagnostiky, Brno 

2003             Test stromu, Psychodiagnostika Praha

2002 - 2004   Sebezkušenostní workshopy a semináře v psychodynamické psychoterapii

2016             Psychotherapy of children and adolescents, ČSGT Brno

2017             Self in relation, IVGT Praha

2018             Psychotherapy od children and adolescents II., ČSGT Brno

 

Jsem členkou České společnosti pro Gestalt psychoterapii.