Vítejte na mých stránkách

O mně

Jmenuji se Lucie Strachotová a pracuji jako psycholožka a psychoterapeutka. Ve své privátní praxi v Brně od roku 2012 poskytuji krátkodobou i dlouhodobou psychoterapii a poradenské kozultace dospělým i dětem.

Moje profesní zkušenost zahrnuje jak klinicko-psychologickou práci ve zdravotnictví, tak v oblasti psychologického poradenství. (O mně) Ve své praxi využívám zkušenosti s psychoterapií klientů s dlouhodobějšími psychickými obtížemi (deprese, úzkosti, psychosomatické potíže, psychotické poruchy) i s klienty, pro které je vhodnější kratší psychoterapeutická nebo poradenská práce.

Nabízím odbornou psycholgickou pomoc lidem, kteří se ocitli v náročné životní situaci a potřebují se v ní vyznat a kreativně nasměrovat síly k znovunabytí rovnováhy. Pracuji také s pacienty se zdravotními a psychosomatickými potížemi. (Psychoterapie dospělých)

Moje práce vychází z Gestalt přístupu, ve kterém jsem vyškolená. Při psychoterapii a poradenství kladu důraz na vytvoření respektujícího vztahu s klientem. Zastávám názor, že klient v sobě zdroje žít dobrý a uspokojující život, akorát tyto zdroje z nějakých důvodů plně nevyužívá ve svůj prospěch. Při terapii společně zkoumáme životní prostor klienta. Já nabízím otázky a podněty se záměrem poskytnout klientovi  podporu k uvědomění vlastních potřeb a plnějšího uchopení možností, které má.  Společně  směřujeme osobnostní zdroje a síly k nabytí rovnováhy a k plnému využití osobnostního potenciálu. 

Vedle psychoterapeutické praxe externě vyučuji klinicko-psychologické disciplíny na katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univezity.

Plně dodržuji pravidlo mlčenlivosti a naprostou diskrétnost.

Mám dvě děti (nar. 2004 a 2008).

Můj profil na webu Psychoprofi.