Psychoterapie dětí

 

Psychoterapie dětí

 Když se děti nemají dobře, promlouvá za ně často jejich tělo. Děti dávají signály svým chováním, které my dospělí často vnímáme jako problematické -  "dítě provokuje, jenom chce strhnout pozornost, zlobí, je věčně nespokojené." 

Tyto nezdravé projevy vnímám jako nepřímé sdělení, že dítěti něco schází a nemá se moc dobře. Náplní terapeutické práce je společně s rodinou blíže porozumět projevům dítěte. A poskytnout podporu a inspiraci k nalezení zdravějších způsobů, jak by dítě mohlo své nenaplněné potřeby uspokojit. Cílem psychoterapie je pomoci dítěti, aby mělo více rádo samo sebe a prožívalo více radosti.

Nezbytný rámec psychoterapie dětí tvoří spolupráce s rodiči. 

Cílové oblasti, kdy vám dětský psycholog nebo psychoterapeut může pomoci.

  • emoční potíže dítěte - úzkost, různé strachy, smutek
  • projevy deprese - "věčná nespokojenost," uzavírání se do sebe, potíže s jídlem, s únavou apod.
  • psychosomatické potíže - např. bolesti hlavy, bříška, pomočování, závratě, nadměrná únava a řada dalších tělesných projevů, které nemají vysvětlitelnou zdravotní příčinu
  • potíže s adaptací na nové situace, na nové prostředí
  • poruchy sebehodnocení dítěte
  • narušené vztahy v rodině

Mé články na téma poruchy chování u dětí.

Péče o děti s ADHD, pohled psychologa. Angis revue. 2017.2.

ADHD - věčný nešťastník a potížista. Angis revue. 2017.2.